БАКП | Българска Асоциация по Клинични Проучвания

Препоръка на БАКП за работа с аптека на лечебно заведение